INSTAL·LACIONS

El Molí del Fort està registrat com a nucli zoològic amb la classificació de "Centre de cria". Instal·lació col·laboradora del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya en la cria de riu autòcton i altres agrupacions zoològiques.

El centre compta amb un sèrie d’instal·lacions per poder realitzar el projecte de l’entitat i complir amb les seves finalitats. Es pretén destinar l’ús de les instal·lacions del Molí del Fort com a eina de didàctica per la realització d’activitats d’educació ambiental i ser un espai obert a tots els centres escolars, famílies, grups d’excursionistes, institucions, organitzacions no governamentals, universitats i a tota la ciutadania en general. 


Piscifactoria
L’entitat ha destinat un sector del patrimoni arquitectònic de la finca del Molí del Fort per deixar constància de l’activitat econòmica que hi havia anys enrere en aquest indret. La petita piscifactoria està ubicada en una de les basses que estaven construïdes i es cultiven, amb criteris sostenibles i orgànics, truites de riu. La finalitat de la piscifactoria és transmetre coneixement als visitants del Molí del Fort i utilitzar-la per realitzar activitats d’educació ambiental i donar a conèixer el món i l’ofici de l’aqüicultura d’aigua dolça. Centre de cria del cranc de riu ibèric
El projecte de la cria del cranc de riu autòcton es desenvolupa en una part de les instal·lacions de la piscifactoria. L’objectiu principal d’aquest projecte és obtenir cries que seran destinades a la repoblació de rius. El cranc de riu és una espècie molt amenaçada en tota la seva àrea de distribució, per això la seva protecció legal és molt estricta. Catalunya va declarar la seva protecció en el DL 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. Centre de recollida d’animals
Una de les finalitats de l'entitat és realitzar accions que contribueixin en la conservació de la biodiversitat del nostre entorn. Aquest centre és un espai habilitat per recollir espècies exòtiques, obert a tot la ciutadania. És un espai de cooperació, assistència i ajuda amb l’Administració pública. A més, també pretén ser un espai on la fauna autòctona, que no pot ser retornada al medi natural, disposi d’un hàbitat en semi-llibertat per poder viure.Colomar per l’àguila cuabarrada
L’àguila cuabarrada és espècie d’au rapinyaire que està catalogada com espècie “en perill d’extinció” a Catalunya. A l’entorn de Farena s’hi troba una parella d’àguiles que nidifica a les cingleres del riu Brugent. Aquesta parella destaca especialment pel seu baix èxit reproductiu. Es va instaurar un colomar al Molí del Fort, com a punt de suport d’alimentació per la parella d’àguiles. Un cop es va posar en marxa el colomar (any 2012) la parella ha anat tenint descendència gairebé en tots els anys següents.Però la present pèrdua d’habitat que presenta a nivell general la deixa en una de les aus més amenaçades i en estat de regressió. Molí paperer i Molí Fariner
El Molí del Fort és un antic molí paperer que conserva la seva estructura. La construcció està registrada, al servei del Patrimoni Arquitectònic del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, com a “Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)”. A dia d’avui encara queden vestigis del molí i es pot veure i interpretar com es realitzava antigament aquest ofici tradicional. A més, existeixen vestigis d’un antic Molí Fariner de l’època medieval, preexistent al Molí Paperer. Es poden observar diferents estructures antigues que conformaven aquest molí. Granja Escola
Al Molí del Fort també hi habiten animals típics de granja. Aquesta espai és molt profitosa pel públic provinent dels centres escolars, ja que aprenen a distingir aquests animals de granja, així com a saber les utilitats que se’ls hi dóna. Aquest és un espai de descoberta sensorial, ja que els visitants podran mirar, tocar i olorar als animals i plantes que són presents al Molí.No hay comentarios:

Publicar un comentario