PROJECTES

CRANC DE RIU AUTÒCTON
Astacicultura - Centre de conservació i cria 

El projecte de la cria del cranc de riu autòcton (Astropotamobius pallipes) es desenvolupa en una part de les instal·lacions de la piscifactoria, a la part del antic Molí Fariner. L’objectiu principal d’aquest projecte és obtenir cries que seran destinades a la repoblació de rius. El cranc de riu és una espècie molt amenaçada en tota la seva àrea de distribució, per això la seva protecció legal és molt estricta. Catalunya va declarar la seva protecció en el DL 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.
Publicacions Diaris:ÀGUILA CUABARRADA
Colomar - Suport alimentari


L’àguila cuabarrada (Aquila fasciata) és un rapinyaire de mida gran, que rep aquest nom per la seva característica franja fosca al final de la cua. Està especialitzada en la captura d'ocells i mamífers de mida mitjana. Habita les serralades mediterrànies, establint el seu niu en cingleres.
Aquesta és una espècie d’au rapinyaire que està catalogada com espècie “en perill d’extinció” a Catalunya, segons el DL 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals.


Resultado de imagen de cuabarrada moli del fort


A l’entorn de Farena s’hi troba una parella d’àguila cuabarrada que nidifica a les cingleres formades pel riu Brugent. Aquesta parella de les Muntanyes de Prades destaca especialment pel seu baix èxit reproductiu. 

Una de les problemàtiques de l’àguila en aquesta zona és la manca d’aliment proper al niu. Algunes dades del radioseguiment realitzat sobre aquesta parella demostren que la parella es desplaçava fins a la comarca de les Garrigues per poder caçar, fet que els hi representa una gran despesa energètica. 

Per tal de mitigar aquest desgast energètic, l’Associació Molí del Fort va instaurar un colomar, com a punt de suport d’alimentació per la parella d'àguiles. Un cop es va posar en marxa el colomar (any 2012) la parella ha anat tenint descendència en els anys següents, a millorat la reproducció. Però la present pèrdua d’habitat que presenta a nivell general la deixa en una de les aus més amenaçades i en estat de regressió.

L'objectiu del projecte del colomar és continuar contribuint en l’èxit reproductor de la parella de cuabarrades de Farena. 

Aquest projecte compte amb la col·laboració del Club de Colom de Vol Català, que aporten els coloms de rebuig que els seus criadors descarten per no complir els estàndards del plomatge.

No hay comentarios:

Publicar un comentario