QUI SOM?

Som una Associació sense ànim de lucre
creada amb les següents finalitats:

Fomentar la conservació i l’estudi de la flora i la fauna silvestre i els seus hàbitats; conservar patrimonis històrics i culturals, com a eina principal pel coneixement i la defensa de la biodiversitat, posant especial interès en la fauna autòctona dels nostres ecosistemes mediterranis. 

La conservació dels ecosistemes, la flora i la fauna autòctona.

Crear consciència social sobre la importància de la conservació de la natura, donant a conèixer les problemàtiques mediambientals actuals i futures.


L'educació ambiental.

Realitzar, organitzar i/o promoure activitats i projectes dirigits a conèixer, millorar i gestionar sosteniblement el nostre entorn natural, sempre sota les més estrictes normes de respecte a la natura, un respecte que es fonamentarà tant dins com a fora de l’Associació. Per aconseguir-ho, el centre de conservació Molí del Fort, si s'escau, continuarà gestionant el centre de cria del cranc ibèric (Austropotamobius pallipes),  el colomar destinat a l’Àliga Cuabarrada (Aquila fasciata), i el projecte de Piscifactoria.


La salvaguarda del patrimoni històric i cultural.

Col·laborar amb entitats científiques, grups ecologistes i conservacionistes, Administracions Públiques, centres educatius i entitats relacionades amb la natura o de caire cultural, ja sigui compartint dades, intercanviant experiències, organitzant activitats o denunciant agressions al medi natural.
Utilitzar el patrimoni del Molí del Fort com a mètode d’apropament a la natura.
Aportar dades i les seves corresponents cites derivades de les nostres activitats i projectes en el centre de conservació per a la seva organització i difusió. Així com utilitzar i fomentar la recaptació de dades i informació dels usuaris de l’entorn (pescadors, excursionistes...).
Intentar reparar i/o mitigar les repercussions de les activitats humanes sobre el medi ambient.

No hay comentarios:

Publicar un comentario